• Cách tìm phim trên Google: "TÊN PHIM + ANIMEWEB

Dragon Ball Z Movie: Fukkatsu No F – Sự Hồi Sinh Của Frieza

#7 Viên Ngọc Rồng #Dragon Ball
HYDRAX
Loading server...
Nội dung phim

Dragon Ball Z Movie: Fukkatsu No F - Sự Hồi Sinh Của Frieza,

Ở Trái đất, cuộc sống hòa bình đang diễn ra. Tuy nhiên, tàn dư của quân đội Frieza của Sorbet và Tagoma lại đến trên hành tinh này. Mục tiêu của họ là làm sống lại Frieza với các viên ngọc rồng. Mong muốn dã tâm của họ lại đến, là kế hoạch trả thù có tên "F" đối với những người Saiyans đã được hồi sinh ...!