Fruits Basket ss3: The Final – Hóa Giải Lời Nguyền 12 Con Giáp phần 3 (phần cuối)

(2021)
Loading server...
Nội dung phim

Fruits Basket ss3: The Final - Hóa Giải Lời Nguyền 12 Con Giáp phần 3 (phần cuối), 2021 10/??

Mùa thứ 3 và cũng là mùa cuối của anime Fruits Basket Hóa Giải Lời Nguyền 12 Con Giáp